loader
20170810_1035522.jpg

                                    СОРАБИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ Д.О.О.

        ДАТУМ ОСНИВАЊА ЈЕ 12 ЈУЛИ 2017 ГОДИНЕ. ОСНИВАЧ И ДИРЕКТОР ЈЕ СВЕТЛАН СКЕНДЕРОВСКИ, ПО ЗАНИМАЊУ ПРАВНИК УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ПОСЕДУЈЕ ЛИЦЕНЦУ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПОСЛОВЕ СА ОРУЖЈЕМ ИЗДАТУ ОД МУП-а БР.: 016-122/17. ПОСЛОВИМА ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА СЕ БАВИ ОКО 30 ГОДИНА. ПОЧЕО ЈЕ КАО КОНТРОЛОР ОБЕЗБЕЂЕЊА У ХОТЕЛУ ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛ, БИО ЈЕ ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРИВАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ "ПРЕТОР", РУКОВОДИЛАЦ СЕКТОРА ОБЕЗБЕЂЕЊА У ПРЕДУЗЕЋУ ЗА ПРИВАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ "ГАРД ПОПОВИЋ СЕКЈУРИТИ", ТАКО ДА СЕ ИЗ РАДНЕ БИОГРАФИЈЕ ЈАСНО ВИДИ ДА СЕ РАДИ О ВРХУНСКОМ СТРУЧЊАКУ ЗА ОВУ ВРСТУ ПОСЛОВА. ЦИЉ КОЈИ ЈЕ ПОСТАВИО ЈЕ ДА ИЗГРАДИ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРИВАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КОЈЕ ЋЕ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ БИТИ ПРИМЕР ПОШТОВАЊА РАДНИХ, ПОСЛОВНИХ И МОРАЛНИХ КРИТЕРИЈУМА У ОВОЈ ДЕЛАТНОСТИ.    

МАТ.БРОЈ.: 21304271 ПИБ.: 110134882 ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 8010 ТЕК.РАЧУН: 355-0003200585589-15 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.         

Powered by WebExpress